onsdag 14 februari 2018

Vecka 9

                                        Veckomeddelande vecka 9


Måndag
 • Idrott


Tisdag
 • Idrott


Onsdag

Torsdag
 • Engelska glosor och text s 30 - 31. Guy - kille, daughter - dotter, mean - mena, cinema - bio,
  laughs - skrattar, they aren't moving - de rör inte på sig, I´m late - jag är sen,
I´m meeting - jag ska träffa, because - därför att, answers - svarar,
bus stop - busshållplats, quickly - snabbt.


Fredag
 • SO Träna på liber.se om Vasatiden.

            Övrig


 • På begäran: en instruktionsfilm om hur man som förälder ändrar mailadress i skola24.
           https://www.youtube.com/watch?v=NHm1uAemuzM


 • Sjukanmälan görs från och med nu till telefon 0515 777 604 (0515 86946 for English speaking service). Tänk på att sjukanmäla varje dag.


 • Från och med den 16 februari till och med den 25 februari har ni sportlov.


 • Vecka 12 är det utvecklingssamtals-vecka. Det innebär att ni slutar kl 13 eller strax innan 13
de dagarna.


 • Påsklovet är från den 26 mars till och med den 2 april.


 • Den 25 april är det studiedag så eleverna är lediga.


 • Den 30 april och den 1 maj är ni lediga eftersom första maj är en helgdag.


 • Den 10 och 11 maj är ni lediga eftersom det är Kristi himmelsfärdsdag på torsdagen.


 • Den 6 juni är ni lediga eftersom det är Sveriges nationaldag.


 • Den 12 juni är det skolavslutning.


Ni kan kontakta oss på följande mailadresser:


Lärare i svenska, bild, engelska: gunilla.nyman@helsingborg.se
Lärare i NO och matematik: malin.rosengren@helsingborg.se

Lärare i SO och idrott: patrik.nilsson@helsingborg.se

torsdag 8 februari 2018

Vecka 7

                                            Veckomeddelande vecka 7


Måndag
 • Idrott


Tisdag
 • Idrott
 • Helsingborg Hack. De elever som ska iväg börjar kl 8, i cafeterian. Ni slutar ca kl 15.30 när
ni kommer tillbaka till skolan. De bjuder på lunch och fika. Kontakta Malin via mail om
ni undrar något.


Onsdag
 • Förhör på medeltiden (information om detta har eleverna fått tidigare).
Torsdag
 • Engelska glosor och text s 38
 • Omförhör matte


Fredag
 • Sportlov


            Övrigt
Angående matteförhöret i åk 5
Vi har precis haft förhör i matematik och förhör är till för att se vad de kan och vad de behöver träna vidare på. En del har

områden de behöver träna lite mer på och det kommer vi ägna en del tid åt i skolan men den största delen behöver de

träna på antingen

hemma eller på läxhjälpen.
Alla kommer att få förhören med sig hem och jag skulle vilja att en förälder skriver på förhöret och skickar tillbaka det till

mig igen senast fredag 9/2. Det man behöver träna mer på har jag skrivit uppe i vänstra hörnan och på de som behöver

göra om har jag markerat

den delen med orange överstrykningspenna.
Delarna görs om 15/2 innan sportlovet.


Om ni undrar över rätta svar till förhöret eller vill ha förslag på uträkningar kan ni se facit i google classroom,

Matematik åk 5, där klasskoden är 8pddj6t


Olweusenkät
Vecka 6 och 7 kommer den årliga Olweusenkäten att genomföras på Helsingborgs skolor.
För vår del är det åk 3-9 som ska svara på frågor om hur de har det i skolan.
Resultatet av enkäter är alltid vanskligt, det beror på hur många som svarar bl.a.
Bland barn spelar också dagsformen en stor roll, om man t.ex. bråkade med bästa kompisen på
rasten innan man svarade på enkäten ger man uttryck för att känna sig väldigt utlämnad.
Icke desto mindre ger enkäten oss en fingervisning om hur läget är och utifrån det gör vi nya

mål till vår Handlingsplan för Olweusarbetet.
Vi återkommer med resultatet av detta arbete.


 • Sjukanmälan görs från och med nu till telefon 0515 777 604 (0515 86946 for English speaking service). Tänk på att sjukanmäla varje dag.


 • Från och med den 16 februari till och med den 25 februari har ni sportlov.


 • Påsklovet är från den 26 mars till och med den 2 april.


 • Den 30 april och den 1 maj är ni lediga eftersom första maj är en helgdag.


 • Den 10 och 11 maj är ni lediga eftersom det är Kristi himmelsfärdsdag på torsdagen.


 • Den 6 juni är ni lediga eftersom det är Sveriges nationaldag.


 • Den 12 juni är det skolavslutning.

Ni kan kontakta oss på följande mailadresser:


Lärare i svenska, bild, engelska: gunilla.nyman@helsingborg.se
Lärare i NO och matematik: malin.rosengren@helsingborg.se
Lärare i SO och idrott: patrik.nilsson@helsingborg.se

tisdag 6 februari 2018

Information om matteprovet.

Angående matteförhöret i åk 5
Vi har precis haft förhör i matematik och förhör är till för att se vad de kan och vad de behöver träna vidare på. En del har områden de behöver träna lite mer på och det kommer vi ägna en del tid åt i skolan men den största delen behöver de träna på antingen hemma eller på läxhjälpen.
Alla kommer att få förhören med sig hem och jag skulle vilja att en förälder skriver på förhöret och skickar tillbaka det till mig igen senast fredag 9/2. Det man behöver träna mer på har jag skrivit uppe i vänstra hörnan och på de som behöver göra om har jag markerat den delen med orange överstrykningspenna.
Delarna görs om 15/2 innan sportlovet.

Om ni undrar över rätta svar till förhöret eller vill ha förslag på uträkningar kan ni se facit i google classroom, Matematik åk 5, där klasskoden är 8pddj6t https://classroom.google.com/ 

torsdag 1 februari 2018

Vecka 6

                                            Veckomeddelande vecka 6


Måndag
 • Idrott


Tisdag
 • Idrott


Onsdag
 • Ordkunskap, kunna stava och förklara: rekvisita, dekor, kulisser, regissör, sufflös, ridå, replik,
statist, akt.
Torsdag
 • Engelska glosor och text s 36 - 37


Fredag
 • NO Prov kroppen (bytt dag från onsdag till fredag) . Du har fått lista med det du kan träna på.
 • Den ligger även här nedanför i samma inlägg.            Övrigt


Vecka 6 och 7 kommer den årliga Olweusenkäten att genomföras på Helsingborgs skolor.
För vår del är det åk 3-9 som ska svara på frågor om hur de har det i skolan.
Resultatet av enkäter är alltid vanskligt, det beror på hur många som svarar bl.a.
Bland barn spelar också dagsformen en stor roll, om man t.ex. bråkade med bästa kompisen
på rasten innan man svarade på enkäten ger man uttryck för att känna sig väldigt utlämnad.
Icke desto mindre ger enkäten oss en fingervisning om hur läget är och utifrån det gör vi nya
mål till vår Handlingsplan för Olweusarbetet.
Vi återkommer med resultatet av detta arbete.


 • Sjukanmälan görs från och med nu till telefon 0515 777 604 (0515 86946 for English speaking service). Tänk på att sjukanmäla varje dag.


 • Från och med den 16 februari till och med den 25 februari har ni sportlov.


 • Påsklovet är från den 26 mars till och med den 2 april.


 • Den 30 april och den 1 maj är ni lediga eftersom första maj är en helgdag.


 • Den 10 och 11 maj är ni lediga eftersom det är Kristi himmelsfärdsdag på torsdagen.


 • Den 6 juni är ni lediga eftersom det är Sveriges nationaldag.


 • Den 12 juni är det skolavslutning.


Ni kan kontakta oss på följande mailadresser:


Lärare i svenska, bild, engelska: gunilla.nyman@helsingborg.se
Lärare i NO och matematik: malin.rosengren@helsingborg.se
Lärare i SO och idrott: patrik.nilsson@helsingborg.se
Prov kroppen 9 februari
Du ska kunna
 • Organen vi satt ut på Sven Svensson, namn och deras uppgifter
 • Redovisa om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet
 • beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, matens väg är i kroppen
 • hur hjärnan och nervsystemet fungerar
 • Veta vilka sinnena är
 • Nämna minst 3 saker som händer i puberteten och varför


Träna genom att

 • Läsa i koll på NO
  s.24-25 Matspjälkning
  s.28 Andningen
  s.30-31 Blod och hjärta
  s.34 Våra muskler
  s.58 Känsel och hud
  s.60-61 Hjärnan och nervsystemet
 • Se filmer på SLI: “uppdrag kroppen”
  1. hjärta, lungor, blodomlopp
  2. matsmältningsorgan
  3. hjärnan och nervsystemet
  4. skelett och muskler
  5. hud
 • Se filmer på YouTube
  Studi andningen https://youtu.be/7AKyO3at93g
  Studi nervsystemet https://youtu.be/rXgW0mtVBAk
 • Dina anteckningar om kroppen
 • Pubertetspresentation i classroom
 • Lösblad som du fått av mig om skelettet, blodet och huden